İçerikten HTML kodu temizleme – Strip HTML

 In ASP.NET, c#, Optimizasyon, SEO

html codeWeb sitenizden Ajax Control Toolkit HTML editör gibi bir editörden girilen html, css ve javascript içeren içeriklerden, belirli uzunluğa kadar kullanılan bölümleri temizleyip, SEO description olarak kullanmak, programatik yaratılan arama motoru optimizasyonlarında sıkça kullanılan bir yöntemdir.

Ancak description bölümünde herhangi bir kodun karışması sitenizin görüntüsünü ve çalışmasını olumsuz yönde etkileyecektir. Aşağıdaki kodu kullanarak html içeriklerinizi güvenilir çıplak bir metin içeriği haline getirebilirsiniz.

private static string StripHTML(string source)
  {
    string result;
    result = source.Replace("\r", " ");
    result = result.Replace("\n", " ");
    result = result.Replace("\t", string.Empty);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"( )+", " ");
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"<( )*head([^>])*>", "<head>",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"(<( )*(/)( )*head( )*>)", "</head>",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,"(<head>).*(</head>)", string.Empty,System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"<( )*script([^>])*>", "<script>",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"(<( )*(/)( )*script( )*>)", "</script>",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"(<script>).*(</script>)", string.Empty,System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"<( )*style([^>])*>", "<style>",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"(<( )*(/)( )*style( )*>)", "</style>",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,"(<style>).*(</style>)", string.Empty,System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"<( )*td([^>])*>", "\t",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"<( )*br( )*>", "\r",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"<( )*li( )*>", "\r",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"<( )*div([^>])*>", "\r\r",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"<( )*tr([^>])*>", "\r\r",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"<( )*p([^>])*>", "\r\r",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"<[^>]*>", string.Empty,System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@" ", " ",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"&bull;", " * ",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"&lsaquo;", "<",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"&rsaquo;", ">",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"&trade;", "(tm)",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"&frasl;", "/",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"&lt;", "<",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"&gt;", ">",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"&copy;", "(c)",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"&reg;", "(r)",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,@"&(.{2,6});", string.Empty,System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = result.Replace("\n", "\r");
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,"(\r)( )+(\r)", "\r\r",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,"(\t)( )+(\t)", "\t\t",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,"(\t)( )+(\r)", "\t\r",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,"(\r)( )+(\t)", "\r\t",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,"(\r)(\t)+(\r)", "\r\r",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result,"(\r)(\t)+", "\r\t",System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
    string breaks = "\r\r\r";
    string tabs = "\t\t\t\t\t";
    for (int index = 0; index < result.Length; index++)
    {
      result = result.Replace(breaks, "\r\r");
      result = result.Replace(tabs, "\t\t\t\t");
      breaks = breaks + "\r";
      tabs = tabs + "\t";
    }
    return result;
  }
Recommended Posts
Showing 4 comments
 • mehmet
  Cevapla

  peki içerikden ilk resmin urlsini nasıl buluruz ?

 • Rıza Sırman
  Cevapla

  onu bilmiyorum. ancak içerikteki img src=”” stringini aratacak bi function yazabilirsiniz.

 • emre
  Cevapla

  //Fonksiyon yazın
  return Regex.Replace(Html, @””, string.Empty);

  //Kullanımı
  RemoveHtml(ICERIK);

 • Ali Demir
  Cevapla

  Sağolasınız çok işime yaradı.

Leave a Comment


*

Start typing and press Enter to search

SEOWordpress